Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ủy ban nhân dân xã Việt Tiến bố trí cán bộ, công chức trực giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả như sau:

Ngày trực

Lãnh đạo

Chuyên môn

Lĩnh vực chuyên môn phụ trách

Thứ 2

Lê Đức Tuấn

(PCT UBND xã)

ĐT: 0912 619 017

Lê Ngọc Nuôi

(Tư pháp – Hộ tịch)

ĐT: 0984 984 725

Tư pháp – Hộ tịch, KNTC

Bùi Trung Hậu

(Địa chính- Xây dựng&MT)

ĐT: 0976 323 019

Đất đai, NN&PTNT

Nguyễn Thị Kiều Trinh

(Phó Trưởng Công an xã)

ĐT: 0972 978 768

Quản lý cư trú, QS

Nguyễn Thị Thanh Hải

(Văn hoá LĐTB&XH)

ĐT: 0915 008 687

NCC, BTXH, Liên thông 3 ngành,  VHTT, GDĐT

Đặng Hữu Dũng

(Văn phòng - Thống kê)

ĐT: 0367183897

- TĐKT, TG

- Trình ký và trả kết quả

- Thu lệ phí theo quy định

Thứ 3

Trương Công An

(PCT UBND xã)

ĐT: 0979 693 646

Thái Thị An

(Tư pháp – Hộ tịch)

ĐT: 0915 176 189

Tư pháp – Hộ tịch, KNTC

Nguyễn Thị Minh

(Địa chính- Xây dựng&MT)

ĐT: 0383 501 523

Đất đai, NN&PTNT

Nguyễn Thị Kiều Trinh

(Phó Trưởng Công an xã)

ĐT: 0972 978 768

 

Quản lý cư trú, QS

Đậu Thị Kim Cúc

(Văn hoá LĐTB&XH)

ĐT: 0912 066 393

NCC, BTXH, Liên thông 3 ngành,  VHTT, GDĐT

 

Trần Thị Quỳnh Hoa

(Văn phòng - Thống kê)

ĐT: 0918 328 266

- TĐKT, TG

- Trình ký và trả kết quả

- Thu lệ phí theo quy định

Thứ 4

Đặng Hữu Thắng

(PCT UBND xã)

ĐT: 0972 262 540

Lê Ngọc Nuôi

(Tư pháp – Hộ tịch)

ĐT: 0984 984 725

Tư pháp – Hộ tịch, KNTC

Bùi Trung Hậu

(Địa chính- Xây dựng&MT)

ĐT: 0976 323 019

Đất đai, NN&PTNT

Nguyễn Thị Kiều Trinh

(Phó Trưởng Công an xã)

ĐT: 0972 978 768

Quản lý cư trú, QS

Nguyễn Thị Thanh Hải

(Văn hoá LĐTB&XH)

ĐT: 0915 008 687

NCC, BTXH, Liên thông 3 ngành,  VHTT, GDĐT

Trần Thị Quỳnh Hoa

(Văn phòng - Thống kê)

ĐT: 0918 328 266

- TĐKT, TG

- Trình ký và trả kết quả

- Thu lệ phí theo quy định

 

Thứ 5

Lê Đức Tuấn

(PCT UBND xã)

ĐT: 0912 619 017

Thái Thị An

(Tư pháp – Hộ tịch)

ĐT: 0915 176 189

Tư pháp – Hộ tịch, KNTC

Nguyễn Thị Minh

(Địa chính- Xây dựng&MT)

ĐT: 0383 501 523

 

Đất đai, NN&PTNT

Nguyễn Thị Kiều Trinh

(Phó Trưởng Công an xã)

ĐT: 0972 978 768

Quản lý cư trú, QS

Đậu Thị Kim Cúc

(Văn hoá LĐTB&XH)

ĐT: 0912 066 393

NCC, BTXH, Liên thông 3 ngành,  VHTT, GDĐT

 

Trần Thị Thúy Vân

(Văn phòng - Thống kê)

ĐT: 0945 597 887

- TĐKT, TG

- Trình ký và trả kết quả

- Thu lệ phí theo quy định

 

Thứ 6

Trương Công An

(PCT UBND xã)

ĐT: 0979 693 646

Lê Ngọc Nuôi

(Tư pháp – Hộ tịch)

ĐT: 0984 984 725

Tư pháp – Hộ tịch, KNTC

Bùi Trung Hậu

(Địa chính- Xây dựng&MT)

ĐT: 0976 323 019

Đất đai, NN&PTNT

Nguyễn Thị Kiều Trinh

(Phó Trưởng Công an xã)

ĐT: 0972 978 768

Quản lý cư trú, QS

Nguyễn Thị Thanh Hải

(Văn hoá LĐTB&XH)

ĐT: 0915 008 687

NCC, BTXH, Liên thông 3 ngành,  VHTT, GDĐT

Trần Thị Thúy Vân

(Văn phòng - Thống kê)

ĐT: 0945 597 887

- TĐKT, TG

- Trình ký và trả kết quả

- Thu lệ phí theo quy định

 

 

3. Thời gian trực:

Thời gian trực: Tất cả các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định). Khi có họp, tập huấn không bố trí công chức tiếp nhận hồ sơ được, UBND xã sẽ Thông báo cụ thể để tổ chức, cá nhân được biết tại bảng lịch công tác.

- Mùa Đông:  Sáng 07h30 - 11h30                 Chiều 13h30 - 17h30

- Mùa Hè:      Sáng 07h - 11h30                      Chiều 14h - 17h30

Lưu ý: Cán bộ, công chức trực trang phục gọn gàng, lịch sự, đeo thẻ công chức. Phải có sổ theo dõi các thủ tục hành chính, biên lai thu phí, lệ phí.

Thông báo này thay thế Thông báo số 49/TB-UBND ngày 14/7/2020 của Ủy ban nhân dân xã Việt Tiến.

Vậy Uỷ ban nhân dân xã thông báo cho cán bộ, công chức, các bộ phận có liên quan, các tổ chức và cá nhân được biết để thực hiện và liên hệ công việc./.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND,UBMTTQ;

- Các ngành, đoàn thể;

- Công chức chuyên môn;

- Các thôn;

- Lưu: VT, NV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hướng

UBND xã Việt Tiến


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 91.623
    Online: 8