Với mục tiêu 100% người dân trên địa bàn xã việt Tiến nắm được các thông tin liên quan đến Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng bộ xã Việt Tiến quyết tâm triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền với nội dung và hình thức dể dàng tiếp cận nhất cho người dân.

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Đảng uỷ xã Việt Tiến về công tác “Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và đặc biệt đây là Đại hội Đảng lần thứ nhất của Đảng bộ xã Việt Tiến sau sát nhập đơn vị hành chính do vậy công tác tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Bám sát Kế hoạch số 01/KH-TBTT ngày 25/02/2020 về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ lần thứ I. Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng bộ xã đã thực hiện triển khai tuyên truyền chia làm 03 đợt: Đợt 1: Tập trung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã về các nội dung nói về tầm quan trọng của Đại hội Đảng và các nhiệm vụ chính trị khác, triển khai các hoạt động thi đua trong lao động, sản xuất, các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT hướng tới chào mừng Đại hội; Triển khai tổ chức các cuộc họp quán triệt các nội dung tuyên truyền Đại hội đến tận các chi bộ Thôn, Trường học và Trạm y tế trên địa bàn. Đợt II: Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thì tập trung công tác tuyên truyền trực quan sinh động qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu vượt đường, biển vẫy, biển tường, pano, aspphich, tranh cổ động, hệ thống cờ vui, cờ đảng, cờ tổ quốc…. Tích cực vận động nhân dân chủ động treo cờ tại các hộ gia đình mình. Đợt III. Triển khai trang trí tại Trung tâm hành chính xã, trang trí tại các nhà văn hoá các thôn, các cổng chào…chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ xã diễn ra vào ngày 30 tháng 03 thành công tốt đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh về công tác tuyên truyền trực quan

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, Đảng bộ xã đã tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn hệ thống chính trị tiến tới tổ chức thành công Đại hội, đưa Nghị Quyết của đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 thực sự đi vào cuộc sống phục vụ lợi ích tốt nhất cho người dân. Bên cạnh đó việc thành công của Đại hội là mục đích của việc tập trung trí tuệ toàn Đảng, toàn dân trong hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng để đảng bộ xã nhà thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – chính trị – xã hội bền vững./.

 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 91.665
Online: 14