Để chủ động trong việc phòng trừ các loại sâu bệnh hại lúa đảm bảo năng suất, chất lượng vụ Xuân năm 2020 BCĐ sản xuất Nông nghiệp xã đã triển khai thăm đồng kịp thời phát hiện các loại sâu bệnh có biện pháp tuyên truyền hướng dẫn người dân xử lý kịp thời.

    Qua quá trình kiểm tra thực tế trên các cánh đồng xã Việt Tiến, hiện nay các trà lúa đang trong giai đoạn sinh trưởng tốt đặc biệt là các trà gieo từ ngày 20/1-02/20/2020 lúa phát triển mạnh sau đợt bón phân thúc đẻ nhánh, có nhiều ruộng xanh tốt, bên cạnh đó tình hình thời tiết thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng kéo theo đó là điều kiện cho sâu bệnh phát sinh gây hại cho các trà lúa đặc biệt là bệnh đạo ôn lá rải rác trên các chủng loại giống như P6, Thiên ưu 8, IR182…Ngoài ra còn xuất hiện các loại sâu bệnh như: Dòi đục lá, tuyến trùng rễ, bọ trĩ do vậy bà con nông dân cần thường xuyên thăm ruộng để nắm được tình hình sâu bệnh của thửa ruộng đồng thời theo dõi hướng dẫn cách xử lý trên hệ thống truyền thanh và các công văn hướng dẫn của BCĐ sản xuất xã để kịp thời ngăn ngừa sâu bệnh.

Một thửa ruộng tại cánh đồng thôn Trung Trinh

        Đối với bệnh đạo ôn lá bà con nên phun ở giai đoạn bệnh mới chớm, phun phun khi lá lúa khô, phun ướt đẫm lá lúa, sử dụng các loại thuốc và cách pha thuốc như sau:

 1. Beam 75WP: dùng 1 gói pha với 12 lít nước, phun 2 bình/ sào;
 2. Filia 525SC: Hoà 10ml thuốc pha với bình 12 lít phun 2 bình/ sào;
 3. Ninja 35EC: dùng 1 gói pha với bình 12 lít phun 2 bình/ sào;
 4. Kabum 65WP: Dùng 1 gói với bình 12 lít phun 12 lít phun 2 bình/sào;
 5. Fu Nhật 40WP: Dùng 1 gói với bình 12 lít phun 2 bình/sào.

Cán bộ khuyến nông xã xem xét tình hình sâu bệnh

Đối với Dòi đục lá, tuyến trùng rễ: Dùng 2 gói Dibadan 95SP hoặc 2 gói Masha 200SC pha 15 lít nước phun cho 1 sào.

Bọ trĩ: Dùng 02 gói Miretox 10WP pha với 15 lít nước phun cho 1 sào.

Một số biểu hiện của bệnh Bọ trĩ ở ruộng thôn Trung Tiến

Ngoài ra bà con nên chủ động điều tiết nước hợp lý để cây lúa sinh trưởng tốt và đặc biệt phải chú ý đến cách hướng dẫn dùng thuốc, pha thuốc  thực hiện tốt nguyên tắc “Đúng thuốc, đúng đối tượng, đúng nồng độ và đúng thời điểm”

Với sự nổ lực của Cấp uỷ, Chính quyền địa phương đặc biệt sự tích cực tham mưu chuyên môn của BCĐ sản xuất Nông nghiệp xã, sự vào cuộc có trách nhiệm, chủ động của người dân sẽ góp phần tạo nên một mùa thu hoạch bội thu về năng suất cung như chất lượng./.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 91.663
  Online: 14