Hướng tới Đại hội Đảng bộ Việt Tiến lần thứ I nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến diễn ra ngày 30/3/2020 trên khắp địa bàn xã Việt Tiến các tổ chức, cá nhân đang phấn khởi đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa chào mừng Đại hội.

Trong không khí hết sức khẩn trương, tập trung, trách nhiệm với tinh thần mong muốn đóng góp một phần công sức của bản thân, tổ chức để chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I các tổ chức, cá nhân, ban nghành đoàn thể, các cơ quan trường học, trạm xá đã triển khai các hoạt động như xây dựng các tuyến hàng rào cây xanh, đơn vị xanh – sạch – đẹp, các thôn chủ động vệ sinh môi trường, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu, trên ruộng đồng người dânchú trọng công tác sản xuất nông nghiệp, nâng cấp hệ thống truyền thanh từ xã đến thôn, lắp đặt các hệ thống biển bảng tuyên truyền, lên băng rôn, khẩu hiệu,panoo, áp phích, biển bảng đường dây nóng phục vụ nhân dân kịp thời tố giác tội phạm, chỉnh trang khuôn viên các nhà văn hoá thôn, vườn hoa công đoàn…đặc biệt ngoài việc tập trung các khu vực cộng đồng, trung tâm thì các gia đình đã chủ động vệ sinh môi trường, treo cờ tại hộ gia đình và thực sự xem ngày Đại hội Đảng bộ thực sự là một ngày lễ của nhân dân.

Dười đây là một số hình ảnh hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng

    Các hoạt động thi đua thực sự đã thay đổi lớn diện mạo của địa phương đồng thời với việc phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội, UBND xã Việt Tiến cũng kịp thời tổ chức bình chọn, biểu dương khen thưởng động viên các công dân, CBCC,viên chức, người lao động tiêu biểu, có nhiều sáng tạo và đóng góp tích cực cho tổ chức, đơn vị, địa phương và xã hội cũng như Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thông qua đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn Quốc lần này xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu, tập thể xuất sắc chủ động, sáng tạo trong nhiều lĩnh vực gồm có 26 tập thể, 27 cá nhân, 10 hộ gia đình sanr xuất, kinh doanh giỏi, 4 hộ gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc, 16 cán bộ công chức năng động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, 5 hộ gia đình tôn giáo gương mẫu, 6 Tổ chức đoàn thể tích cực trong phòng trào vận động xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà Nước.Các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp là dịp thể hiện sự chungg sức đồng lòng, huy động mọi nguồn lực, khối đại đoàn kết và triển khai thực hiện một cách đồng bộ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, như lời dạy của Bác Hồ “ Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người  yêu n

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 91.703
Online: 12