Tỉnh kiểm tra công tác dạy học

 Bà: Nguyễn Thị Thanh; CMND số: 184220501 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 01/10/2012

 Ông: Nguyễn Văn Nam; CMND số: 184652411 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 06/7/2010

 Các ông/bà có tên trên cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã cùng ký vào giấy tờ, văn bản này trước mặt tôi .


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 91.687
    Online: 13