Sáng ngày 17/07/2019, Hội đồng nhân dân xã Thạch Tiến khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kỳ họp có: Đồng chí Lê Văn Sơn – Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy - Trưởng ban dân vận; Đồng chí Hồ Xuân Hòa – chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện, Các ông bà trong Ban thường vụ - Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo UBND xã; trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức xã; Đại biểu ban giám hiệu các nhà trường, Trạm Y tế xã; Bí thư các chi bộ, trưởng thôn;25 ông bà là Đại biểu HĐND xã khóa

 XIX - Nhiệm kỳ 2016-2021.  

 

Ông Nguyễn Văn Hoàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

           Ông Nguyễn Văn Hoàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, khai mạc kỳ họp nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2019 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trên các phương diện Kinh tế, Văn hóa, chính Trị,,, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành Đảng bộ, sự quản lý điều hành có hiệu quả của UBND xã; sự giám sát của HĐND, sự đoàn kết đồng lòng của cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã, kinh tế xã hội tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá; thu ngân sách đạt và vượt so với chỉ tiêu; Văn Hóa xã hội có nhiều khởi sắc. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Kỳ họp thứ 7  HĐND xã có nhiều nội dung quan trọng: Xem xét các báo cáo của UBND xã về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019, đồng thời thảo luận các nội dung quan trọng, đề nghị các đại biểu HĐND tập trung nghiên cứu tài liệu, thảo luận, đóng góp, đề xuất các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển tại địa phương.

Ông Đặng Hữu Thắng - P.Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo đánh giá tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019


 Ông Lê Văn Tiến - Ké Toán ngân sách xã báo cáo

     Thay mặt UBND xã, ông Đặng Hữu Thắng -  chủ tịch UBND – P chủ tịch HĐND xã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đưa ra giải pháp, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019: trên các lĩnh vực Thạch Tiến tập trung các nội dung như sau:Về nông nghiệp: Tập trung  mọi  nguồn lực để chống hạn chăm sóc lúa Hè Thu. Chuyển dịch một số diện tích vùng cao cưởng, sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng rau, củ, quả để tăng thu nhập.  Đôn đốc các thôn triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng;Tập trung công tác phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai.Về tài chính tín dụng: Triển khai thường xuyên để thu đúng, thu đủ các khoản thu theo quy định của pháp luật và các chỉ tiêu thu Ngân sách do huyện giao. Kết hợp với thường trực HĐND và UBMTTQ xã kiểm tra định kỳ hoạt động tài chính ở  quỹ tín dụng Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên.. Cải cách hành chính: Động viên và giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức thực hiện tốt việc đăng ký thi đua và đánh giá thực chất, dân chủ kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức. Tiếp tục đẩy mạnh CCHC trên tất cả các nội dung (Cải cách thể chế, TTHC, nâng cao chất lượng đội ngũ …..) Hoàn thành xây dựng và công bố hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã. Xây dựng nông thôn mới:  Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục cũng cố 2 khu dân cư mẫu đạt năm 2018 và hoàn thành xây dựng 02 khu dân cư mẫu năm 2019, Các đoàn thể tăng cường huy động lực lượng giúp đỡ các vườn mẫu phụ trách hoàn thành khối lượng công việc đạt 100% trước ngày 31/10/2019. Về văn hoá xã hội, thể dục thể thao: Đẩy mạnh hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ở các thôn, tăng cường sự chỉ đạo về xây dựng làng văn hoá. Tổ chức các giải bóng đá, bóng chuyền để khơi dậy và duy trì phong trào thể dục thể thao trong nhân dân. Phối hợp với Uỷ ban mặt trận tổ quốc xã đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá của khu dân cư, ngói hoá nhà ở cho gia đình chính sách,  hộ nghèo. Phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa, vận động các hội viên, đoàn viên quyên góp tiền trao quà cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày TBLS 27/7. Về quốc phòng an ninh: Tổ chức tốt nhân lực và cơ số vật chất kỹ thuật, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong hoạt động quốc phòng an ninh, phối kết hợp với các tổ chức quần chúng tuyên truyền giáo dục luật nghĩa vụ quân sự và nâng cao nhận thức về quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

      Tại kỳ họp đại diện UBMTTQ báo cáo về hoạt động MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Và UBND xã báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ sáu đến nay..

Bà Nguyễn Thị Nga – Phó chủ tịch UBND báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ sáu

 Bà Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch MTTQ xã báo cáo hoạt động tham gia giám sát, xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy

       Tại kỳ họp, trên tinh thần xây dựng, dân chủ, cởi mở, các đại biểu đã thảo luận, góp ý, chất vấn các nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục, giao thông, thủy lợi, điện, công tác vệ sinh môi trường, chuyển đổi và phát triển sản xuất và một số nội dung khác

      Tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 và ý kiến của các đại biểu trong kỳ họp đã được ông Đặng Hữu Thắng - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tiếp thu làm rõ và giải trình, trả lời thỏa đáng, nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao của cử tri và các đại biểu. Ông Đặng Hữu Thắng -Chủ tịch UBND xã cũng làm rõ hơn những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, những tồn tại hạn chế cần khắc phục, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đề nghị các ban ngành đoàn thể và toàn hệ thống chính trị tiếp tục có sự phối kết hợp chặt chẽ, tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019.

Thư ký kỳ họp

Toàn cảnh kỳ họp

 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã tiến hành biểu quyết, thông qua các Nghị quyết của kỳ họp./.   

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 77.647
Online: 14