I. ĐẢNG ỦY

1. Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Hoàn
Điện thoại: 0912.119.750
Email: Nguyenvhoan1962@gmail.com

2. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy: Lê Hữu Thống

Điện thoại: 0946.840.444

Email:

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN:

1. PCT HĐND: Nguyễn Thị Niêm

Điện thoại: 0943630240

Email: Nguyenthiniemthachtien@gmail.com

III. ỦY BAN NHÂN DÂN:

1. Chủ tịch: Đặng Hữu Thắng
Điện thoại: 0972.262.540
Email: Dangthang1071968@gmail.com

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nga

Điện thoại: 0948503555

Email: nguyennga2522@gmail.com

IV. UBMTTQ và các đoàn thể:

1. Chủ tịch UBMTTQ: Nguyễn Văn Thọ
Điện thoại: 0917.209.559
Email:

2. Chủ tịch Hội LHPN: Nguyễn Thị Hạnh

Điện thoại: 01688.253.126
Email: hanhpnttien@gmail.com

3. Chủ tịch Hội ND: Nguyenvanhao

Điện thoại: 0976.084.258

Email: hoinongdanxtt@gmail.com

4. Chủ tịch Hội CCB: Nguyễn Hữu Luân

Điện thoại: 01696554854

 Email:

5. Bí thư Đoàn TNCS HCM: Lê Đức Tuấn

Điện thoại: 0989809017

Email: ductuan28@gmail.com

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 79.828
Online: 2